Pozwolenia na budowę Płońsk - płoński

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w gminie Płońsk

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla gminy Płońsk. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w gminie Płońsk. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Liczba wniosków o pozwolenie na budowę i zgłoszeń w gminie Płońsk w poszczególnych miesiącach

Udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń w gminie Płońsk dla poszczególnych rodzajów obiektów (ostatnie 12 miesięcy)

Wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w gminie Płońsk wg zamierzeń inwestycyjnych (ostatnie 12 miesięcy)

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie gminy Płońsk

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w gminie Płońsk. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Wewnętrzna instalacja gazu płynnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.592.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-08-14
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Płońsk, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przyłącza wodociągowego, zbiornika szczelnego bezodpływowego oraz wewnętrznej linii zasilającej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.574.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-08-07
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Płońsk, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku gospodarczego w zabudowie zagrodowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.67470.555.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-07-31
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Płońsk, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zbiornka szczelnego bezodpływowego z przyłączem, wewnętrznej linii zasilającej oraz studni z przyłączem wodociągowym
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.549.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-07-27
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Płońsk, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63PE RC TYP 2 o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa, w pasie drogowym drogi krajowej nr 10, na działce ewidencyjnej nr 1 z obrębu 0038 Skarżyn, w jednostce ewidencyjnej 142009_2 gmina wiejska Płońsk, powiat płoński, województwo mazowieckie
  Nr wniosku/zgłoszenia: WI-I.7843.13.131.2020.BG1
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-06-24
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Wojewoda Mazowiecki,
  Status: Brak sprzeciwu
 • instalacja gazowa wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.796.2014-2020 - zamienny
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-05-27
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Płońsk, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
  Status: Decyzja pozytywna
 • budynek mieszkalny jednorodzinny, przyłacze wodociągowe, szczelny zbiornik bezodpływowy z instalacją, wewnetrzna linia zasilająca, przyłącze gazowe
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.374.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-05-25
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Płońsk, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
  Status: Decyzja pozytywna
 • budynek mieszkalny jednorodzinny, zbiornik szczelny bezodpływowy z instalacją, zbiornik na gaz o pojemnosci V-2700L z instalacją, wewnętrzna linia zasilająca, przyłącze wodociągowe
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.289.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-05-04
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Płońsk, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
  Status: Decyzja pozytywna
 • budynek gospodarczy związany z produkcją rolną, zbiornik szczelny bezodpływowy z instalacją, wewnętrzna linia zasilająca, przyłącze wodociągowe
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.282.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-04-30
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Płońsk, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa kanalizacji kablowej, podbudowy słupowej oraz wolnostojących szaf telekomunikacyjnych dla potrzeb wizyjnego systemu kontroli sładowiska odpadów w Dalanówku
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.272.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-04-28
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Płońsk, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Joniec