Geoportal Podkowa Leśna - Obszary chronione Podkowa Leśna

Obszary chronione Podkowa Leśna

Ochrona przyrody w mieście Podkowa Leśna

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w mieście Podkowa Leśna? Sprawdź aktualne statystyki dla miasta Podkowa Leśna, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie miasta Podkowa Leśna

obszar chronionego krajobrazu
  • Warszawski: 1011.0 ha
rezerwat
  • Rezerwat im. Bolesława Hryniewieckiego: 24.0 ha
  • Zaborów im. Witolda Tyrakowskiego: 11.0 ha
  • Parów Sójek: 3.5 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
  • Leśny Park Miejski w Mieście - Ogrodzie Podkowie Leśnej: 14.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Podkowa Leśna

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: