Obszary chronione Nadarzyn - pruszkowski

Ochrona przyrody w Nadarzynie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Nadarzynie? Sprawdź aktualne statystyki dla Nadarzyna, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Nadarzyna

obszar chronionego krajobrazu
  • Warszawski: 3223.0 ha
rezerwat
  • Młochowski Grąd: 28.0 ha
  • Młochowski Łęg: 12.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Nadarzyn

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: