Geoportal Połaniec - Połaniec - Obszary chronione Połaniec - Połaniec

Obszary chronione Połaniec - Połaniec

Ochrona przyrody w gminie Połaniec

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Połaniec? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Połaniec, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Połaniec

specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Tarnobrzeska Dolina Wisły: 1.6 ha
rezerwat
  • Zamczysko Turskie:

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Rytwiany, Ochrona przyrody Łubnice, Ochrona przyrody Borowa
Przejdź na nowy: Geoportal Połaniec

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: