Obszary chronione Police - Police

Ochrona przyrody w gminie Police

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Police? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Police, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Police

specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ujście Odry i Zalew Szczeciński: 2729.0 ha
  • Police - kanały: 100.0 ha
rezerwat
  • Świdwie: 564.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Ostoja Wkrzańska: 7415.0 ha
  • Zalew Szczeciński: 4413.0 ha
  • Jezioro Świdwie: 3097.0 ha
  • Puszcza Goleniowska: 0.01 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Stepnica, Ochrona przyrody Szczecin

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: