Obszary chronione Szczecin

Ochrona przyrody w Szczecinie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Szczecinie? Sprawdź aktualne statystyki dla Szczecina, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Szczecina

park krajobrazowy
 • Szczeciński Park Krajobrazowy "Puszcza Bukowa" - otulina: 4890.0 ha
 • Szczeciński Park Krajobrazowy "Puszcza Bukowa": 408.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Dolna Odra: 2191.0 ha
 • Wzgórza Bukowe: 2129.0 ha
 • Ujście Odry i Zalew Szczeciński: 81.0 ha
użytek ekologiczny
 • Dolina strumienia Grzęziniec: 81.0 ha
 • Dolina strumieni Skolwinki, Stołczynki i Żółwinki: 66.0 ha
 • Klucki Ostrów: 49.0 ha
 • Stawek na Gumieńcach: 6.4 ha
 • Dolina strumienia Żabiniec: 5.4 ha
 • Stawek przy ul. Śródleśnej: 3.4 ha
stanowisko dokumentacyjne
 • Margle kredowe nad jeziorem Szmaragdowym: 8.7 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
 • Dębina: 583.0 ha
 • Jezierzyce: 107.0 ha
 • Zespół Parków Kasprowicza-Arkoński: 93.0 ha
 • Dolina Siedmiu Młynów i źródła strumienia Osówka: 81.0 ha
 • Zaleskie Łęgi: 71.0 ha
 • Wodozbiór: 63.0 ha
 • Park leśny w Strudze: 13.0 ha
rezerwat
 • Bukowe Zdroje im. Profesora Tadeusza Dominika: 2.6 ha
 • Zdroje: 2.1 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Dolina Dolnej Odry: 9357.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: