Geoportal Poręba - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Poręba

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Poręba

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Poręba

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Porębie i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Porębie, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Poręba

Sprawdź MPZP Poręba dla dowolnej działki w Porębie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

  • Uchwała nr VIII/82/19 Rady Miasta Poręba z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w rejonie ul. Partyzantów w Porębie
    Numer uchwały: VIII/82/19
    Data uchwalenia: 2019-06-24
  • UCHWAŁA Nr XXIV/139/08 Rady Miasta Poręba z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w rejonie ul. Partyzantów w Porębie
    Numer uchwały: XXIV/139/08
    Data uchwalenia: 2008-06-24

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Poręba

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: