Obszary chronione Poznań

Ochrona przyrody w Poznaniu

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Poznaniu? Sprawdź aktualne statystyki dla Poznania, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Poznania

obszar chronionego krajobrazu
 • Dolina Cybiny w Poznaniu: 183.0 ha
 • Biedrusko: 0.03 ha
 • Obszar Chronionego Krajobrazu w gminie Kórnik: 0.02 ha
 • Pawłowicko-Sobocki Obszar Chronionego Krajobrazu:
użytek ekologiczny
 • Darzybór: 402.0 ha
 • Bogdanka I: 151.0 ha
 • Strzeszyn: 96.0 ha
 • Wilczy Młyn: 78.0 ha
 • Dębina I: 59.0 ha
 • Dębina II: 31.0 ha
 • Bogdanka II: 8.2 ha
 • Traszki Ratajskie: 5.2 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Biedrusko: 190.0 ha
 • Fortyfikacje w Poznaniu: 138.0 ha
 • Dolina Cybiny: 0.03 ha
rezerwat
 • Meteoryt Morasko - otulina: 102.0 ha
 • Meteoryt Morasko: 55.0 ha
 • Żurawiniec: 1.7 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Dolina Samicy: 29.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Poznań

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: