Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Pruchnik - Pruchnik

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Pruchnik

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Pruchnik i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w gminie Pruchnik, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Pruchnik

Sprawdź MPZP Pruchnik dla dowolnej działki w gminie Pruchnik. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

  • Uchwała Nr 21/III/98 Rady Gminy Pruchnik z dnia 8 grudnia 1998 r. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo - usługowej w Pruchniku
    Numer uchwały: 21/III/98
    Data uchwalenia: 1998-12-08

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Sprawdź MPZP w gminie:

MPZP Roźwienica, MPZP Dubiecko
Przejdź na nowy: Geoportal Pruchnik

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: