Geoportal Przecław - Przecław - Obszary chronione Przecław - Przecław

Obszary chronione Przecław - Przecław

Ochrona przyrody w gminie Przecław

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Przecław? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Przecław, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Przecław

obszar chronionego krajobrazu
 • Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowski Obszar Chronionego Krajobrazu: 4782.0 ha
 • Przecławski:
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Dolna Wisłoka z Dopływami: 112.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 3.5 ha
 • : 3.4 ha
 • : 2.4 ha
 • : 1.3 ha
 • : 1.1 ha
 • : 0.89 ha
 • : 0.81 ha
 • : 0.68 ha
 • : 0.65 ha
 • : 0.56 ha
 • : 0.54 ha
 • : 0.54 ha
 • : 0.53 ha
 • : 0.52 ha
 • : 0.51 ha
 • : 0.48 ha
 • : 0.32 ha
 • : 0.3 ha
 • : 0.3 ha
 • : 0.28 ha
rezerwat
 • Bagno Przecławskie: 26.0 ha
 • Końskie Błota: 21.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Dębica, Ochrona przyrody Żyraków
Przejdź na nowy: Geoportal Przecław

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: