Geoportal Puck - Obszary chronione Puck

Obszary chronione Puck

Ochrona przyrody w mieście Puck

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w mieście Puck? Sprawdź aktualne statystyki dla miasta Puck, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie miasta Puck

park krajobrazowy
  • Nadmorski Park Krajobrazowy: 9.8 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Zatoka Pucka i Półwysep Helski: 4.4 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Zatoka Pucka: 5.7 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Puck
Przejdź na nowy: Geoportal Puck

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: