Obszary chronione Puck - pucki

Ochrona przyrody w gminie Puck

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Puck? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Puck, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Puck

obszar chronionego krajobrazu
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Puszczy Darżlubskiej: 7456.0 ha
 • Nadmorski: 432.0 ha
park krajobrazowy
 • Nadmorski Park Krajobrazowy: 979.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Zatoka Pucka i Półwysep Helski: 991.0 ha
 • Bielawa i Bory Bażynowe: 239.0 ha
użytek ekologiczny
 • Łuczywne Błoto: 7.4 ha
 • Mechowska Łąka: 3.9 ha
 • Piaśnickie Oparzelisko: 1.2 ha
 • Darżlubskie Źródliska: 1.2 ha
 • Muzowa Łąka: 0.64 ha
stanowisko dokumentacyjne
 • Brak nazwy (gm. Puck): 0.2 ha
rezerwat
 • Beka: 187.0 ha
 • Bielawa: 88.0 ha
 • Darzlubskie Buki: 28.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Puszcza Darżlubska: 3685.0 ha
 • Zatoka Pucka: 262.0 ha
 • Bielawskie Błota: 132.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: