Geoportal Pułtusk - Pułtusk - Obszary chronione Pułtusk - Pułtusk

Obszary chronione Pułtusk - Pułtusk

Ochrona przyrody w gminie Pułtusk

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Pułtusk? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Pułtusk, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Pułtusk

obszar chronionego krajobrazu
 • Nasielsko-Karniewski: 2966.0 ha
park krajobrazowy
 • Nadbużański Park Krajobrazowy: 2474.0 ha
 • Nadbużański Park Krajobrazowy - otulina: 1484.0 ha
użytek ekologiczny
 • użytek 425: 2.1 ha
 • użytek 424: 0.87 ha
 • użytek 422: 0.68 ha
 • użytek 423: 0.56 ha
 • użytek 420: 0.36 ha
 • użytek 421: 0.2 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Dolina Dolnej Narwi: 1752.0 ha
 • Puszcza Biała: 623.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Obryte
Przejdź na nowy: Geoportal Pułtusk

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: