Geoportal Pułtusk - Pułtusk - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Pułtusk - Pułtusk

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Pułtusk - Pułtusk

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Pułtusk

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Pułtusk i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w gminie Pułtusk, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Pułtusk

Sprawdź MPZP Pułtusk dla dowolnej działki w gminie Pułtusk. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr LXIX/585/2022 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 24 października 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obr. 9 miasta Pułtusk
  Numer uchwały: LXIX/585/2022
  Data uchwalenia: 2022-10-24
 • Uchwała nr LX/535/2022 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Trzciniec i części wsi Głodowo, gm. Pułtusk (etap 1 po rozstrzygnięciu nadzorczym)
  Numer uchwały: LX/535/2022
  Data uchwalenia: 2022-05-26
 • Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grabówiec, gm. Pułtusk oraz części obrębu 30 miasta Pułtusk
  Numer uchwały:
  Data uchwalenia: 2020-06-30
 • Uchwała nr XXIX/276/2020 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grabówiec, gm. Pułtusk oraz części obrębu 30 miasta Pułtusk
  Numer uchwały: XXIX/276/2020
  Data uchwalenia: 2020-06-30
 • Uchwała nr XX/188/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Boby, gm. Pułtusk (etap 1)
  Numer uchwały: XX/188/2019
  Data uchwalenia: 2019-11-28
 • Uchwała nr XX/189/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Trzciniec i części wsi Głodowo, gm. Pułtusk (etap 1)
  Numer uchwały: XX/189/2019
  Data uchwalenia: 2019-11-28

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Sprawdź MPZP w gminie:

MPZP Obryte
Przejdź na nowy: Geoportal Pułtusk

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: