Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Rajgród - Rajgród

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Rajgród

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Rajgród i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w gminie Rajgród, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Rajgród

Sprawdź MPZP Rajgród dla dowolnej działki w gminie Rajgród. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr VII/58/19 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Rajgród - tereny przyległe do Jeziora Rajgrodzkiego w rejonie Opartowa
  Numer uchwały: VII/58/19
  Data uchwalenia: 2019-05-30
 • Uchwała nr XLIV/365/18 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 16 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Rajgród (rejon ulicy Jaćwieskiej)
  Numer uchwały: XLIV/365/18
  Data uchwalenia: 2018-10-16
 • Uchwała nr XXV/214/17 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rybczyzna, wsi Czarna Wieś, części wsi Woźnawieś i części miasta Rajgród – uchwała nr X/67/11 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 21 października 2011 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rybczyzna, wsi Czarna Wieś, części wsi Woźnawieś i części miasta Rajgród w odniesieniu do działki nr ew. 139/24, położonej w Czarnej Wsi wraz z przyległym fragmentem drogi gminnej oraz działki nr ew. 340/2 położonej we wsi Woźnawieś wraz z przyległymi fragmentami dróg powiatowych.
  Numer uchwały: XXV/214/17
  Data uchwalenia: 2017-02-17
 • Uchwała nr V/29/15 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Rajgród
  Numer uchwały: V/29/15
  Data uchwalenia: 2015-03-27
 • Uchwała nr X/67/11 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 21 października 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rybczyzna, wsi Czarna Wieś, części wsi Woźnawieś i części miasta Rajgród
  Numer uchwały: X/67/11
  Data uchwalenia: 2011-10-21
 • Uchwała nr VI/40/11 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 20 maja 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Farma Wiatrowa ” - części gruntów wsi Turczyn, Bukowo, Kołaki, Łazarze, Kosiły, Karwowo, Skrodzkie i Wólka Piotrowska, gmina Rajgród
  Numer uchwały: VI/40/11
  Data uchwalenia: 2011-05-20

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: