Obszary chronione Rybnik

Ochrona przyrody w Rybniku

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Rybniku? Sprawdź aktualne statystyki dla Rybnika, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Rybnika

park krajobrazowy
  • Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich: 5962.0 ha
użytek ekologiczny
  • Kencerz: 101.0 ha
  • Meandry rzeki Rudy: 37.0 ha
  • Okrzeszyniec: 15.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Rybnik

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: