Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Rybnik

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Rybnik

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Rybniku i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Rybniku, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Rybnik

Sprawdź MPZP Rybnik dla dowolnej działki w Rybniku. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr 988/LVI/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Bolesława Chrobrego (MPZP 54-27)
  Numer uchwały: 988/LVI/2022
  Data uchwalenia: 2022-10-20
 • Uchwała nr 989/LVI/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Jaśminowej, Wolnej, Gotartowickiej, Szybowcowej i Jutrzenki (MPZP 54-31)
  Numer uchwały: 989/LVI/2022
  Data uchwalenia: 2022-10-20
 • Uchwała nr 990/LVI/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Sportowej (MPZP 54-40)
  Numer uchwały: 990/LVI/2022
  Data uchwalenia: 2022-10-20
 • Uchwała nr 966/LV/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 września 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Skowronków, Samotnej, Żorskiej i Hotelowej (MPZP 64)
  Numer uchwały: 966/LV/2022
  Data uchwalenia: 2022-09-22
 • Uchwała nr 953/LIV/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Składowej (MPZP 27-2)
  Numer uchwały: 953/LIV/2022
  Data uchwalenia: 2022-07-28
 • Uchwała nr 955/LIV/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonach ulic Poligonowej i Granicznej (MPZP 54-43)
  Numer uchwały: 955/LIV/2022
  Data uchwalenia: 2022-07-28

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Rybnik

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: