Geoportal Ryn - Ryn - Obszary chronione Ryn - Ryn

Obszary chronione Ryn - Ryn

Ochrona przyrody w gminie Ryn

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Ryn? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Ryn, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Ryn

obszar chronionego krajobrazu
  • Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: 14691.0 ha
  • Krzyżany: 2755.0 ha
  • Doliny Rzeki Guber: 531.0 ha
użytek ekologiczny
  • Jezioro Salpik: 176.0 ha
  • Wyspy na jeziorach województwa warmińsko-mazurskiego: 4.9 ha
rezerwat
  • Ptasia Wyspa: 4.2 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Jezioro Dobskie: 512.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Giżycko
Przejdź na nowy: Geoportal Ryn

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: