Obszary chronione Giżycko - giżycki

Ochrona przyrody w gminie Giżycko

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Giżycko? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Giżycko, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Giżycko

obszar chronionego krajobrazu
 • Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: 19098.0 ha
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Ełckiego: 219.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Ostoja Północnomazurska: 7310.0 ha
użytek ekologiczny
 • Wilkasy: 36.0 ha
 • Wyspy na jeziorach województwa warmińsko-mazurskiego: 4.3 ha
rezerwat
 • Jezioro Dobskie: 1837.0 ha
 • Wyspy na Jeziorze Mamry i Kisajno: 160.0 ha
 • Jezioro Kożuchy: 44.0 ha
 • Torfowisko Spytkowo: 3.4 ha
 • Perkuny: 2.8 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Jezioro Dobskie: 4521.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Giżycko

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: