Obszary chronione Siedlce

Ochrona przyrody w Siedlcach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Siedlcach? Sprawdź aktualne statystyki dla Siedlec, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Siedlec

obszar chronionego krajobrazu
  • Siedlecko-Węgrowski: 634.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja Nadliwiecka: 87.0 ha
użytek ekologiczny
  • "Dolina Muchawski": 6.9 ha
  • "Jeziorko Żytnia": 0.11 ha
rezerwat
  • Stawy Siedleckie - otulina: 109.0 ha
  • Stawy Siedleckie:
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Dolina Liwca:

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Siedlce

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Siedlce