Obszary chronione Siedlce - siedlecki

Ochrona przyrody w gminie Siedlce

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Siedlce? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Siedlce, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Siedlce

obszar chronionego krajobrazu
  • Siedlecko-Węgrowski: 4323.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja Nadliwiecka: 1856.0 ha
  • Gołobórz: 172.0 ha
rezerwat
  • Stawy Siedleckie - otulina: 319.0 ha
  • Stawy Siedleckie: 242.0 ha
  • Stawy Broszkowskie - otulina: 139.0 ha
  • Gołobórz: 28.0 ha
  • Stawy Broszkowskie: 0.07 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Dolina Liwca: 2464.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Suchożebry