Obszary chronione Skalbmierz - Skalbmierz

Ochrona przyrody w gminie Skalbmierz

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Skalbmierz? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Skalbmierz, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Skalbmierz

użytek ekologiczny
  • Rosiejów: 3.0 ha
Przejdź na nowy: Geoportal Skalbmierz

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: