Pozwolenia na budowę Skalbmierz - Skalbmierz

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w gminie Skalbmierz

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla gminy Skalbmierz. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w gminie Skalbmierz. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie gminy Skalbmierz

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w gminie Skalbmierz. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa budynku gospodarczego na przechowywanie maszyn i płodów rolnych
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.068.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-19
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kazimierza Wielka, ul. T. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka
  Status: Decyzja pozytywna
 • Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.050.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-22
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Kazimierza Wielka, ul. T. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka
  Status: Decyzja pozytywna
 • Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.051.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-22
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Kazimierza Wielka, ul. T. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka
  Status: Decyzja pozytywna
 • rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na cele związane z jego dotychczasową funkcją wraz z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, wod-kan i c.o. w istniejącej zabudowie zagrodowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.047.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-16
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Kazimierza Wielka, ul. T. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z infrastrukturą techniczna
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.027.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-17
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kazimierza Wielka, ul. T. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka
  Status: Decyzja pozytywna
 • przebudowa budynku usługowego - handlowego sieci sklepów ,,Biedronka"
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.023.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-09
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Kazimierza Wielka, ul. T. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego z niezbędną infrastrukturą techniczną
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.021.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-08
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kazimierza Wielka, ul. T. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku gospodarczego w zabudowie zagrodowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.022.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-08
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kazimierza Wielka, ul. T. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka
  Status: Decyzja pozytywna
 • przebudowa i rozbudowa budynku produkcyjno - magazynowego (hali magazynowo - montażowej do składowania oraz montażu maszyn związanych z produkcją rolną) z częścią administracyjno - socjalną z infrastrukturą techniczną
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.012.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-11
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Kazimierza Wielka, ul. T. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i sieci wodociągowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.011.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-11
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kazimierza Wielka, ul. T. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka
  Status: Decyzja pozytywna
Przejdź na nowy: Geoportal Skalbmierz

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: