Geoportal Skalbmierz - Skalbmierz - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Skalbmierz - Skalbmierz

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Skalbmierz - Skalbmierz

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Skalbmierz

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Skalbmierz i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w gminie Skalbmierz, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Skalbmierz

Sprawdź MPZP Skalbmierz dla dowolnej działki w gminie Skalbmierz. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

  • UCHWAŁA Nr IV/36/03 RADY MIEJSKIEJ W SKALBMIERZU z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zbiornika wodnego retencyjno-rekreacyjnego "Skalbmierz" na rzece Nidzicy i Szarbiówce na obszarze miasta Skalbmierz.
    Numer uchwały: IV/36/03
    Data uchwalenia: 2003-03-03
Przejdź na nowy: Geoportal Skalbmierz

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: