Obszary chronione Skępe - Skępe

Ochrona przyrody w gminie Skępe

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Skępe? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Skępe, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Skępe

obszar chronionego krajobrazu
  • Jezioro Skępskie: 10668.0 ha
  • Przyrzecze Skrwy Prawej: 5.7 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Torfowisko Mieleńskie: 146.0 ha
  • Stary Zagaj: 0.28 ha
rezerwat
  • Przełom Mieni - otulina: 19.0 ha
  • Torfowisko Mieleńskie: 16.0 ha
  • Przełom Mieni: 15.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Lipno
Przejdź na nowy: Geoportal Skępe

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: