Geoportal Lipno - lipnowski - Obszary chronione Lipno - lipnowski

Obszary chronione Lipno - lipnowski

Ochrona przyrody w gminie Lipno

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Lipno? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Lipno, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Lipno

obszar chronionego krajobrazu
  • Niziny Ciechocińskiej: 4937.0 ha
  • Jezioro Skępskie: 1896.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Stary Zagaj: 308.0 ha
  • Cyprianka: 41.0 ha
rezerwat
  • Stary Zagaj: 130.0 ha
  • Bór Wąkole im. prof. Klemensa Kępczyńskiego: 46.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Lipno

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: