Obszary chronione Słomniki - Słomniki

Ochrona przyrody w gminie Słomniki

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Słomniki? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Słomniki, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Słomniki

obszar chronionego krajobrazu
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej: 0.21 ha
Przejdź na nowy: Geoportal Słomniki

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: