Pozwolenia na budowę Słomniki - Słomniki

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w gminie Słomniki

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla gminy Słomniki. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w gminie Słomniki. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie gminy Słomniki

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w gminie Słomniki. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa sieci gazowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: 610 WI-II.7843.10.35.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-06-15
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Wojewoda Małopolski,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym wraz z odcinkiem instalacji gazowej ułożonej w ziemi – od szafki gazowej w linii ogrodzenia do budynku, na dz. nr 894 w miejsc. Słomniki, gmina Słomniki.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0608/W/2021/AB.III-W.6740.1.574.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-21
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym przy ul. Kolejowej 95 na dz. nr 121/1 w miejsc. Słomniki, gmina Słomniki.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0612/W/2021/AB.III-W.6740.1.578.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-21
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa instalacji wewnętrznej gazu w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym wraz z odcinkiem od budynku do układu redukcyjno – pomiarowego na dz. nr 334/3 w miejsc. Januszowice, gmina Słomniki.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0569/W/2021/AB.III-W.6740.1.537.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-14
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa sieci gazowej ś/c<0,5 MPa PE Ø90 wraz z budową przyłącza gazowego ś/c PE Ø25 (2 szt.) do zespołów redukcyjno – pomiarowych w linii ogrodzenia na dz. nr 471/5, 474 w miejsc. Prandocin Iły, gmina Słomniki oraz na dz. nr 507, 236/2, 506/389/4, 389/1, 389/2 w miejsc. Muniakowice, gmina Słomniki.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.III-W.6743.2.241.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-28
  Obiekt:
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa sieci gazu średniego ciśnienia z przyłączem na dz. nr 188/4, 201/5, 202/1, 203/1, 343/1 w m. Waganowice, gm. Słomniki.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.III-W.6743.2.238.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-27
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Rozbiórka budynków na terenie zakładu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w Słomnikach: -budynek dawnej portierni, - budynek biurowo-magazynowy, - wiata dobudowana do budynku głównego, - budynek magazynowy od strony zachodniej, dz. nr 492/1 w m. Słomniki, gm. Słomniki,
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0468/K/2021/AB.V.6741.4.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-23
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, wolnostojącego z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wod.-kan., kanalizacji sanitarnej, c.o., wentylacji mechanicznej oraz budowa zewnętrznych instalacji (w gruncie): elektrycznej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej , budowa przydomowej, biologicznej oczyszczalni ścieków, budowa zbiornika szczelnego na wody oczyszczone, budowa zbiornika na wody opadowe oraz budowa dojść i dojazdów na dz. nr 70/5 w miejsc. Niedźwiedź, gmina Słomniki.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0467/W/2021/AB.III-W.6740.1.444.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-22
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zmiana decyzji z dnia 27.09.2019 nr AB.III-W.1.1278.2019, dotyczącej inwestycji pn.,, Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego wg. Projekty typowego „Murator C 324a Dom Piękny wariant I” z instalacjami wewnętrznymi: wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i elektryczną. Budowa zewnętrznego odcinka instalacji elektrycznej (wlz), przyłącza wodociągowego, budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z zewnętrznym odcinkiem instalacji kanalizacyjnej, na dz. nr 308/9, 308/11 w miejsc. Prandocin, gmina Słomniki.’’
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0408/W/2021/AB.III-W.6740.1.386.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-15
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budynek mieszkalny, jednorodzinny z instalacjami wewnętrznymi: wody, kanalizacji, gazu, c.o., i elektryczną, z zewnętrznymi instalacjami: elektryczną, gazu i kanalizacji wraz z przydomową oczyszczalnią ze zbiornikiem na wody opadowe oraz układem komunikacyjnym na dz. nr 209/12, 209/13 w m. Polanowice, gm. Słomniki.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0407/W/2021/AB.III-W.6740.1.385.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-15
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
Przejdź na nowy: Geoportal Słomniki

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: