Zanieczyszczenie powietrza Słomniki - Słomniki

Zanieczyszczenie powietrza Słomniki

Sprawdź średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Słomniki.

Zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 w gminie Słomniki.

Zanieczyszczenie pyłami średnimi PM10 dla gminy Słomniki

Według norm jakości powietrza określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady UE, średnioroczny poziom dopuszczalny dla stężenia pyłów PM 10 wynosi 40 µg/m3, a dla PM2,5 25 µg/m3 Dowiedz się więcej o zanieczyszczeniu powietrza w wybranym przez Ciebie miejscu w raportach o terenie

Średnioroczne zanieczyszczenie pyłem PM 2.5 w gminie Słomniki

  • 20-25 μg/m³: 23.0 km²
  • 25-30 μg/m³: 76.0 km²
  • 30-35 μg/m³: 9.2 km²
  • 35-40 μg/m³: 1.2 km²

Średnioroczne zanieczyszczenie pyłem PM 10 dla gminy Słomniki

  • 30-35 μg/m³: 54.0 km²
  • 35-40 μg/m³: 45.0 km²
  • 40-45 μg/m³: 7.7 km²
  • 45-50 μg/m³: 3.5 km²
Przejdź na nowy: Geoportal Słomniki

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: