Obszary chronione Sokółka - Sokółka

Ochrona przyrody w gminie Sokółka

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Sokółka? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Sokółka, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Sokółka

obszar chronionego krajobrazu
  • Wzgórza Sokólskie: 4553.0 ha
park krajobrazowy
  • Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda Sławińskiego - otulina: 4757.0 ha
  • Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda Sławińskiego: 3049.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja Knyszyńska: 2926.0 ha
rezerwat
  • Kozłowy Ług: 139.0 ha
  • Budzisk: 20.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Puszcza Knyszyńska: 4407.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Kuźnica, Ochrona przyrody Szudziałowo
Przejdź na nowy: Geoportal Sokółka

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: