Geoportal Szudziałowo - sokólski - Obszary chronione Szudziałowo - sokólski

Obszary chronione Szudziałowo - sokólski

Ochrona przyrody w Szudziałowie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Szudziałowie? Sprawdź aktualne statystyki dla Szudziałowa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Szudziałowa

obszar chronionego krajobrazu
 • Wzgórza Sokólskie: 7061.0 ha
park krajobrazowy
 • Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda Sławińskiego: 12814.0 ha
 • Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda Sławińskiego - otulina: 2875.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Ostoja Knyszyńska: 12990.0 ha
użytek ekologiczny
 • "Uroczysko Skarbacinka": 102.0 ha
rezerwat
 • Bahno w Borkach: 279.0 ha
 • Stare Biele: 257.0 ha
 • Międzyrzecze: 251.0 ha
 • Góra Pieszczana: 221.0 ha
 • Woronicza: 115.0 ha
 • Stara Dębina: 33.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Puszcza Knyszyńska: 13608.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Sokółka, Ochrona przyrody Gródek, Ochrona przyrody Krynki
Przejdź na nowy: Geoportal Szudziałowo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: