Geoportal Środa Wielkopolska - Środa Wielkopolska - Obszary chronione Środa Wielkopolska - Środa Wielkopolska

Obszary chronione Środa Wielkopolska - Środa Wielkopolska

Ochrona przyrody w gminie Środa Wielkopolska

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Środa Wielkopolska? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Środa Wielkopolska, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Środa Wielkopolska

obszar chronionego krajobrazu
  • Bagna Średzkie: 158.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Dolina Średzkiej Strugi: 369.0 ha
  • Lasy Żerkowsko-Czeszewskie: 145.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Dolina Środkowej Warty: 37.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Dominowo, Ochrona przyrody Zaniemyśl

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: