Obszary chronione Starachowice

Ochrona przyrody w Starachowicach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Starachowicach? Sprawdź aktualne statystyki dla Starachowic, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Starachowic

obszar chronionego krajobrazu
  • Sieradowicki: 61.0 ha
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej: 0.85 ha
park krajobrazowy
  • Sieradowicki Park Krajobrazowy - otulina: 61.0 ha
użytek ekologiczny
  • Użytek ekologiczny im. Bolesława Kazimierza Stanislawa Papi: 10.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja Sieradowicka: 0.01 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Brody, Ochrona przyrody Wąchock, Ochrona przyrody Pawłów
Przejdź na nowy: Geoportal Starachowice

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: