Obszary chronione Pawłów - starachowicki

Ochrona przyrody w Pawłowie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Pawłowie? Sprawdź aktualne statystyki dla Pawłowa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Pawłowa

obszar chronionego krajobrazu
 • Sieradowicki: 8285.0 ha
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej: 1240.0 ha
park krajobrazowy
 • Sieradowicki Park Krajobrazowy - otulina: 8285.0 ha
 • Sieradowicki Park Krajobrazowy: 2442.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Ostoja Sieradowicka: 1143.0 ha
 • Wzgórza Kunowskie: 409.0 ha
 • Łysogóry: 10.0 ha
użytek ekologiczny
 • Zespół Parkowy w Pokrzywnicy: 4.2 ha
stanowisko dokumentacyjne
 • Wąwóz Sitki: 1.0 ha
park narodowy
 • Świętokrzyski Park Narodowy: 0.01 ha
rezerwat
 • Góra Sieradowska: 0.37 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Pawłów

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: