Geoportal Starogard Gdański - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Starogard Gdański

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Starogard Gdański

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Starogard Gdański

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w mieście Starogard Gdański i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w mieście Starogard Gdański, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Starogard Gdański

Sprawdź MPZP Starogard Gdański dla dowolnej działki w mieście Starogard Gdański. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr XVI/178/2019 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Piłsudskiego – Chopina – Parkowa w Starogardzie Gdańskim dla terenu oznaczonego w tym planie symbolem „03MW”
  Numer uchwały: XVI/178/2019
  Data uchwalenia: 2019-11-27
 • Uchwała nr XVI/177/2019 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Bohaterów Getta, Kociewska w Starogardzie Gdańskim
  Numer uchwały: XVI/177/2019
  Data uchwalenia: 2019-11-27
 • Uchwała nr XI/114/2019 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański dla obszarów oznaczonych w tym planie symbolami C2.14.ZP, C2.15.ZP/ZZ (obszar parku miejskiego), C2.11.U2 (teren przy ul. Hallera 19a), C2.111.U2/ZZ oraz C2.113.U2
  Numer uchwały: XI/114/2019
  Data uchwalenia: 2019-06-05
 • Uchwała nr LVIII/631/2018 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 10 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Lubichowskiej, Skośnej, Rodzinnej, Braterskiej, Malinowej, Zachodniej w Starogardzie Gdańskim
  Numer uchwały: LVIII/631/2018
  Data uchwalenia: 2018-10-10
 • Uchwała nr LII/548/2018 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański, dla obszaru oznaczonego w tym planie symbolem „C1.1.P2”.
  Numer uchwały: LII/548/2018
  Data uchwalenia: 2018-04-25
 • Uchwała nr LII/547/2018 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części północnego obszaru w rejonie ulicy Derdowskiego w Starogardzie Gdańskim.
  Numer uchwały: LII/547/2018
  Data uchwalenia: 2018-04-25

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Sprawdź MPZP w gminie:

MPZP Starogard Gdański

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: