Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Starogard Gdański

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Starogard Gdański

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w mieście Starogard Gdański i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w mieście Starogard Gdański, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Starogard Gdański

Sprawdź MPZP Starogard Gdański dla dowolnej działki w mieście Starogard Gdański. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr XVI/178/2019 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Piłsudskiego – Chopina – Parkowa w Starogardzie Gdańskim dla terenu oznaczonego w tym planie symbolem „03MW”
  Numer uchwały: XVI/178/2019
  Data uchwalenia: 2019-11-27
 • Uchwała nr XVI/177/2019 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Bohaterów Getta, Kociewska w Starogardzie Gdańskim
  Numer uchwały: XVI/177/2019
  Data uchwalenia: 2019-11-27
 • Uchwała nr XI/114/2019 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański dla obszarów oznaczonych w tym planie symbolami C2.14.ZP, C2.15.ZP/ZZ (obszar parku miejskiego), C2.11.U2 (teren przy ul. Hallera 19a), C2.111.U2/ZZ oraz C2.113.U2
  Numer uchwały: XI/114/2019
  Data uchwalenia: 2019-06-05
 • Uchwała nr LVIII/631/2018 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 10 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Lubichowskiej, Skośnej, Rodzinnej, Braterskiej, Malinowej, Zachodniej w Starogardzie Gdańskim
  Numer uchwały: LVIII/631/2018
  Data uchwalenia: 2018-10-10
 • Uchwała nr LII/548/2018 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański, dla obszaru oznaczonego w tym planie symbolem „C1.1.P2”.
  Numer uchwały: LII/548/2018
  Data uchwalenia: 2018-04-25
 • Uchwała nr LII/547/2018 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części północnego obszaru w rejonie ulicy Derdowskiego w Starogardzie Gdańskim.
  Numer uchwały: LII/547/2018
  Data uchwalenia: 2018-04-25

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Sprawdź MPZP w gminie:

MPZP Starogard Gdański

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: