Geoportal Stary Sącz - Stary Sącz - Obszary chronione Stary Sącz - Stary Sącz

Obszary chronione Stary Sącz - Stary Sącz

Ochrona przyrody w gminie Stary Sącz

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Stary Sącz? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Stary Sącz, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Stary Sącz

obszar chronionego krajobrazu
  • Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu: 7548.0 ha
park krajobrazowy
  • Popradzki Park Krajobrazowy - otulina: 7319.0 ha
  • Popradzki Park Krajobrazowy: 2539.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja Popradzka: 2793.0 ha
  • Środkowy Dunajec z dopływami: 64.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Nowy Sącz, Ochrona przyrody Chełmiec, Ochrona przyrody Podegrodzie
Przejdź na nowy: Geoportal Stary Sącz

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: