Geoportal Chełmiec - nowosądecki - Obszary chronione Chełmiec - nowosądecki

Obszary chronione Chełmiec - nowosądecki

Ochrona przyrody w Chełmcu

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Chełmcu? Sprawdź aktualne statystyki dla Chełmca, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Chełmca

obszar chronionego krajobrazu
  • Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu: 2438.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Środkowy Dunajec z dopływami: 76.0 ha
  • Białowodzka Góra nad Dunajcem: 0.01 ha
rezerwat
  • Białowodzka Góra nad Dunajcem: 0.01 ha
  • Cisy w Mogilnie:

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Chełmiec

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: