Geoportal Stęszew - Stęszew - Obszary chronione Stęszew - Stęszew

Obszary chronione Stęszew - Stęszew

Ochrona przyrody w gminie Stęszew

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Stęszew? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Stęszew, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Stęszew

specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja Wielkopolska: 4134.0 ha
  • Będlewo-Bieczyny: 396.0 ha
użytek ekologiczny
  • : 8.3 ha
  • : 2.1 ha
park narodowy
  • Wielkopolski Park Narodowy: 3405.0 ha
  • Wielkopolski Park Narodowy - otulina: 2505.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Ostoja Rogalińska: 4105.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Komorniki
Przejdź na nowy: Geoportal Stęszew

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: