Obszary chronione Strzelce Opolskie - Strzelce Opolskie

Ochrona przyrody w gminie Strzelce Opolskie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Strzelce Opolskie? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Strzelce Opolskie, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Strzelce Opolskie

obszar chronionego krajobrazu
  • Lasy Stobrawsko - Turawskie: 4900.0 ha
park krajobrazowy
  • Park Krajobrazowy Góra Św. Anny - otulina: 1559.0 ha
  • Park Krajobrazowy Góra Św. Anny: 413.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Góra Świętej Anny: 71.0 ha
użytek ekologiczny
  • Wierzecznik (Kasztal): 0.02 ha
rezerwat
  • Tęczynów: 33.0 ha
  • Ligota Dolna: 8.2 ha
  • Płużnica: 3.3 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Jemielnica
Przejdź na nowy: Geoportal Strzelce Opolskie

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: