Geoportal Jemielnica - strzelecki - Obszary chronione Jemielnica - strzelecki

Obszary chronione Jemielnica - strzelecki

Ochrona przyrody w Jemielnicy

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Jemielnicy? Sprawdź aktualne statystyki dla Jemielnicy, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Jemielnicy

obszar chronionego krajobrazu
 • Lasy Stobrawsko - Turawskie: 8133.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Dolina Małej Panwi: 40.0 ha
użytek ekologiczny
 • Wierzecznik (Kasztal): 18.0 ha
 • Parza: 8.9 ha
 • Markownie: 5.2 ha
 • Szachty (Szadyk): 4.4 ha
 • Błumsztajnowe: 4.3 ha
 • Kołodzieje (Kołodziejowizna): 4.2 ha
 • Chudwajda: 4.1 ha
 • Rokitna Góra: 2.3 ha
 • Pod Jesionem: 1.8 ha
 • Bożyszczok: 1.4 ha
 • Bagienko: 0.89 ha
 • Ostoja: 0.59 ha
 • Nowe Łąki: 0.03 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
 • Mostki: 199.0 ha
 • Piaskowa Góra: 99.0 ha
 • Szczypki: 81.0 ha
 • Pod Dębami: 43.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Jemielnica

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: