Geoportal Suchań - Suchań - Obszary chronione Suchań - Suchań

Obszary chronione Suchań - Suchań

Ochrona przyrody w Suchaniu

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Suchaniu? Sprawdź aktualne statystyki dla Suchania, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Suchania

obszar chronionego krajobrazu
  • Obszar Chronionego Krajobrazu D (Choszczno-Drawno): 4.7 ha
park krajobrazowy
  • Iński Park Krajobrazowy - otulina: 241.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Dolina Iny koło Recza: 1328.0 ha
użytek ekologiczny
  • Wapnickie łęgi: 18.0 ha
  • Niebieski korytarz ekologiczny koryta rzeki Iny i jej dopływów - V: 0.42 ha
  • Niebieski korytarz ekologiczny koryta rzeki Iny i jej dopływów - IV: 0.01 ha
  • Niebieski korytarz ekologiczny koryta rzeki Iny i jej dopływów - VI: 0.01 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Ostoja Ińska: 240.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Dolice
Przejdź na nowy: Geoportal Suchań

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: