Obszary chronione Dolice - stargardzki

Ochrona przyrody w Dolicach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Dolicach? Sprawdź aktualne statystyki dla Dolic, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Dolic

obszar chronionego krajobrazu
 • Obszar Chronionego Krajobrazu D (Choszczno-Drawno): 16.0 ha
 • Obszar Chronionego Krajobrazu C (Barlinek): 0.12 ha
park krajobrazowy
 • Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy - otulina: 0.52 ha
 • Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy: 0.24 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Dolina Płoni i Jezioro Miedwie: 336.0 ha
użytek ekologiczny
 • Gęsie Bagno: 43.0 ha
 • Czapliniec: 22.0 ha
 • Niebieski korytarz ekologiczny koryta rzeki Iny i jej dopływów - IV: 22.0 ha
 • Gęsi Dołek: 11.0 ha
 • Kaczy Dołek: 6.5 ha
 • Niebieski korytarz ekologiczny koryta rzeki Iny i jej dopływów - V:
rezerwat
 • Dęby Sądowskie: 3.1 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Dolice

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: