Obszary chronione Suraż - Suraż

Ochrona przyrody w gminie Suraż

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Suraż? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Suraż, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Suraż

obszar chronionego krajobrazu
  • Dolina Narwi: 2510.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja w Dolinie Górnej Narwi: 2402.0 ha
  • Narwiańskie Bagna: 440.0 ha
park narodowy
  • Narwiański Park Narodowy - otulina: 754.0 ha
  • Narwiański Park Narodowy: 440.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Dolina Górnej Narwi: 2402.0 ha
  • Bagienna Dolina Narwi: 1134.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Suraż

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: