Obszary chronione Susz - Susz

Ochrona przyrody w gminie Susz

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Susz? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Susz, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Susz

obszar chronionego krajobrazu
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Iławskiego - część A i B: 4283.0 ha
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Liwy (woj.warmińsko-mazurskie): 1939.0 ha
  • Rzeki Liwy (woj. pomorskie): 22.0 ha
park krajobrazowy
  • Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego: 5203.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja Iławska: 4624.0 ha
  • Aleje Pojezierza Iławskiego: 262.0 ha
rezerwat
  • Jezioro Gaudy: 519.0 ha
  • Czerwica: 13.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Lasy Iławskie: 5230.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Iława

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Susz