Geoportal Świebodzin - Świebodzin - Obszary chronione Świebodzin - Świebodzin

Obszary chronione Świebodzin - Świebodzin

Ochrona przyrody w gminie Świebodzin

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Świebodzin? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Świebodzin, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Świebodzin

obszar chronionego krajobrazu
  • Rynna Paklicy i Ołoboku: 5139.0 ha
  • Rynny Obrzycko-Obrzańskie: 440.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Dolina Leniwej Obry: 742.0 ha
  • Nietoperek: 398.0 ha
użytek ekologiczny
  • JEZIORO KSIĘŻNO: 18.0 ha
  • KLIPA: 1.3 ha
rezerwat
  • Dębowy Ostrów: 1.8 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Lubrza
Przejdź na nowy: Geoportal Świebodzin

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: