Geoportal Świebodzin - Świebodzin - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Świebodzin - Świebodzin

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Świebodzin - Świebodzin

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Świebodzin

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Świebodzin i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w gminie Świebodzin, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Świebodzin

Sprawdź MPZP Świebodzin dla dowolnej działki w gminie Świebodzin. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr XLIII/577/2022 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 20 czerwca 2022 r. Rady Miejskiej w Świebodzinie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Borów gm. Świebodzin
  Numer uchwały: XLIII/577/2022
  Data uchwalenia: 2022-06-20
 • Uchwała nr XXX/408/2021 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w pierwszym obrębie Świebodzina pomiędzy ul. Wojska Polskiego a ul. Strzelecką
  Numer uchwały: XXX/408/2021
  Data uchwalenia: 2021-04-29
 • Obwieszczenie Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie: sprostowania błędu w tekście jednolitym uchwały nr XXXI/407/09 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Chociule po południowej stronie drogi wojewódzkiej numer 276 (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego Nr 78 poz. 1064 z dnia 2 lipca 2009 r.) stanowiącym załącznik do uchwały nr XVII/250/2020 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Chociule po południowej stronie drogi wojewódzkiej numer 276
  Numer uchwały: XXXI/407/09 ob.
  Data uchwalenia: 2020-06-29
 • Obwieszczenie Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie sprostowania błędu w tekście jednolitym uchwały nr XIV/153/2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w I obrębie Świebodzina – dawniej w obrębie Grodziszcze (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego Nr 141 poz. 2943 z dnia 28 grudnia 2011 r.) stanowiącym załącznik do uchwały nr XVII/249/2020 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w I obrębie Świebodzina – dawniej w obrębie Grodziszcze
  Numer uchwały: XIV/153/2011 ob.
  Data uchwalenia: 2020-06-29
 • w sprawie ogĹ‚oszenia tekstu jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu poĹ‚oĹĽonego w I obrÄ™bie Ĺšwiebodzina – dawniej w obrÄ™bie Grodziszcze
  Numer uchwały: XVII/249/2020
  Data uchwalenia: 2020-05-08
 • w sprawie: ogĹ‚oszenia tekstu jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu poĹ‚oĹĽonego w obrÄ™bie Chociule po poĹ‚udniowej stronie drogi wojewÄ‚Ĺ‚dzkiej numer 276
  Numer uchwały: XVII/250/2020
  Data uchwalenia: 2020-05-08

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Sprawdź MPZP w gminie:

MPZP Lubrza
Przejdź na nowy: Geoportal Świebodzin

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: