Obszary chronione Szczecinek

Ochrona przyrody w Szczecinku

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Szczecinku? Sprawdź aktualne statystyki dla Szczecinka, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Szczecinka

obszar chronionego krajobrazu
  • Obszar Chronionego Krajobrazu "Pojezierze Drawskie": 1145.0 ha
  • Obszar Chronionego Krajobrazu "Jeziora Szczecineckie": 239.0 ha
użytek ekologiczny
  • Szuwary nad jeziorem Wielimie: 119.0 ha
  • Torfowisko Raciborki: 5.8 ha
  • Torfowisko Wybudowanie: 2.8 ha
  • Torfowisko w Lasku Zachodnim: 0.97 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Szczecinek
Przejdź na nowy: Geoportal Szczecinek

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: