Obszary chronione Szczecinek - szczecinecki

Ochrona przyrody w gminie Szczecinek

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Szczecinek? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Szczecinek, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Szczecinek

obszar chronionego krajobrazu
 • Obszar Chronionego Krajobrazu "Jeziora Szczecineckie": 14853.0 ha
 • Obszar Chronionego Krajobrazu "Pojezierze Drawskie": 3728.0 ha
 • Obszar Chronionego Krajobrazu "Dolina rzeki Płytnicy" (gm. Szczecinek): 170.0 ha
 • Obszar Chronionego Krajobrazu "Dolina rzeki Płytnicy" (gm. Borne Sulinowo):
 • Obszar Chronionego Krajobrazu "Las Drzonowski":
 • Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy (woj. wielkopolskie):
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Jeziora Szczecineckie: 6382.0 ha
 • Dorzecze Parsęty: 741.0 ha
 • Bobolickie Jeziora Lobeliowe: 313.0 ha
użytek ekologiczny
 • Kusowskie Bagna: 168.0 ha
 • Wielkie Błoto: 35.0 ha
 • : 24.0 ha
 • Mechowiska Płociczno: 11.0 ha
 • Torfowisko Wyspowe: 9.3 ha
 • Kusowskie Bagna: 9.0 ha
 • Torfianki w Jelenim Ruczaju: 6.4 ha
 • Torfowisko nad Czarnym: 5.1 ha
 • Jameńskie Bagno: 4.7 ha
 • Bórbagno Nad Kutrami: 1.8 ha
 • Szare Maleńkie: 1.7 ha
 • Torfowisko przy szosie: 0.82 ha
 • Szuwary nad jeziorem Wielimie:
 • :
rezerwat
 • Bagno Kusowo: 327.0 ha
 • Jezioro Kiełpino: 48.0 ha
 • Dęby Wilczkowskie: 3.1 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Ostoja Drawska: 4.5 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Szczecinek

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: