Obszary chronione Szczekociny - Szczekociny

Ochrona przyrody w gminie Szczekociny

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Szczekociny? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Szczekociny, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Szczekociny

specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Dolina Górnej Pilicy: 1082.0 ha
 • Suchy Młyn: 264.0 ha
 • Źródła Rajecznicy: 31.0 ha
użytek ekologiczny
 • Białe Błota: 2.8 ha
 • Smuga: 0.74 ha
 • Mokradło: 0.5 ha
 • Kaczeniec: 0.43 ha
 • Stawki: 0.4 ha
 • Jeziorka: 0.28 ha
 • Bagienko: 0.14 ha
rezerwat
 • Kępina - otulina: 0.02 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Słupia , Ochrona przyrody Moskorzew
Przejdź na nowy: Geoportal Szczekociny

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: