Geoportal Słupia - Obszary chronione Słupia

Obszary chronione Słupia

Ochrona przyrody w Słupi

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Słupi? Sprawdź aktualne statystyki dla Słupi, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Słupi

obszar chronionego krajobrazu
  • Miechowsko-Działoszycki: 8396.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Dolina Górnej Pilicy: 1032.0 ha
użytek ekologiczny
  • : 10.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Słupia

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: